• Uppgifter om vem det är som registrerar uppgifterna, sannolikt ditt företag.
  • Varför du samlar in uppgifterna och hur de ska användas.
  • Hur länge du kommer att spara informationen.
  • Att den person vars uppgifter du registrerar har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.
  • Att ditt företag är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Kommer du att lämna uppgifterna vidare till andra, måste du tala om det också.
  • På vilken rättslig grund du samlar in uppgifterna. Är det för att du har ett avtal med kunden, är det för att lagen kräver det, för att du har fått kundens samtycke eller för att du kan visa att ditt företags intresse av att hantera uppgifterna väger tyngre än den enskildes rätt till integritet?
  • Om du har angett samtycke som den rättsliga grunden, måste du också berätta att personen alltid har rätt att dra tillbaka sitt godkännande.