VA Anslutning

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan ske på två sätt, antingen inom verksamhetsområde eller via en samfällighet.

  • Anslutning inom verksamhetsområde innebär att du bor i ett område med kommunalt VA och att din fastighet kan anslutas direkt till Nässjö kommuns ledningsnät.
  • Anslutning via VA-samfällighet innebär att du bor i ett område där VA-samfälligheten har byggt och bekostat ett internt ledningsnät som i sin tur är anslutet till Nässjö kommuns ledningsnät.

 

Vår målsättning

Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig nöjda med vårt utförda arbete. För oss är det också viktigt att våra kunder alltid känner sig trygga i det arbetet vi utför. Med vägledning kan vi tillgodose och hjälpa till helt utifrån dina önskemål.

 

Kontakta oss för en offert!