Dränering

För att undvika fuktskador, förbättra inomhusmiljön så kan det vara dags att leda undan vattnet från ditt hus, om det inte gjorts något på 30 år eller om du misstänker att grunden är utsatt för fukt. Dräneringen påverkar inomhusmiljön, bra dränering minskar risken för allergier, källaren blir friskare och mer trivsam då luften blir bättre och varmare.

Exempel på dräneringar, vilken metod som passar bäst beror på ditt hus och marken runt omkring.
  • Pordrän, Isodrän m.fl ( Isolerar, fuktskyddar och dränerar)
  • Stenkista
  • Platonmatta

 

Som privatperson är det möjligt använda ROT-avdrag. I korthet fungerar ROT-avdraget som så att det rabatterar arbetskostnaden (ej materialkostnader) med 30 procent, upp till takbeloppet på 50 000 kronor. Avdraget gäller för arbeten som utförs i direkt anslutning till huset.

Dränering innebär att åtgärder görs för att leda bort vatten från mark, en byggnad eller en anläggning. Det kan vara dräneringslager av grus, under eller omkring en byggnad eller väg och rör för att leda bort vatten.

Vår målsättning

Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig nöjda med vårt utförda arbete. För oss är det också viktigt att våra kunder alltid känner sig trygga i det arbetet vi utför. Med vägledning kan vi tillgodose och hjälpa till helt utifrån dina önskemål.

Kontakta oss för en offert!